GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi mérés feltételei

Home / Blog / Hírek / GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi mérés feltételei

Több megkeresést kaptunk a GINOP Plusz 1.2.1-21-es pályázat eredményességi mérésével kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenlegi helyzetben könnyítést kapni a Minisztériumtól. Ami befolyásolja a nyertes pályázókat az Eredményességi mérés megvalósításában az az orosz-ukrán háború és gazdasági következményei. De ahhoz, hogy megérthessük mi a legnagyobb probléma nézzük meg mit mond a GINOP Plusz 1.2.1-21-es Felhívás az Eredményességi mérésről.

Jelezzük, hogy minden pályázat esetén más Eredményességi feltételeket szabhatnak a feltételesen vissza nem térítendő támogatásoknál, így a most bemutatott problémakör nem általánosítható mindegyik felhívásra. Azonban szinte egyforma a feltételrendszer a GINOP Plusz 1.2.3-21 felhívással, így nekik is releváns lehet a könnyítés kérdése.

GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességimérés

Az Eredményességi mérésre egy alkalommal kerül sor benyújtott projekt esetében. Ez a 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően történik meg. Az eredményességmérésének időszaka pedig a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év.

Például ha 2023-ban fejeződött be fizikailag a projekt, akkor a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig tartó üzleti évet veszik majd figyelembe.

2025. júniusában a lezárt beszámoló adatait kell benyújtani az 1. Projekt Fenntartási Jelentéskeretében.

Feltételes vissza nem térítendő támogatásként a főszabály, hogy a támogatást vissza kell fizetni, azonban bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. A feltételek jelen pályázat keretében 3 részre bonthatók, amelyből 2-t könnyedén lehet teljesíteni.

Kezdjük a két könnyebb feltétellel, amire csak vállalkozásunk van hatással, külső környezeti tényezők nem feltétlenül.

1. Vállalkozói tudás bővítése

Itt, hogy teljesítsük a támogatás 20%-os vissza nem térítendővé alakulását adott pontok valamelyikét kell megvalósítani. Tág kereteket ad, így választhatunk, hogy mi kapcsolódik további vállalkozásfejlesztési céljainkhoz:

 • Részt veszünk legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
 • Mintaüzemként részt veszünk a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogadunk látogatóként
 • Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezünk
 • Igénybe vesszük az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
 • Igénybe vesszük az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
 • Igénybe vesszük a BÉT (Budapest Értéktőzsde) valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
 • Részt veszünk a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén, vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez (ezt a pontot úgy is elfogadják, ha már teljesült még a megvalósítási időszak előtt)
 • Bekapcsolódunk a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Fit for Exportpályázatába

2. Projekt hatékony végrehajtása

Ennél a feltételnél szintén 20%-os támogatásátalakulást érhetünk el. Cél a hatékony és megtervezett projektmenedzsment. De mégis mit kell teljesíteni?

Az eredményességmérés tárgyidőszakának végéig legfeljebb 3 alkalommal kerülhet benyújtásra módosítási igény, amely viszont nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását.

Ez a két feltétel láthatjuk tehát, nem a teljesíthetetlen kategória és leginkább a saját felkészültségünkön, hatékonyságunkon és elkötelezettségünk múlik.

Nézzük tehát azt a feltételt, amelyet sok vállalkozás kevésbé fog tudni teljesíteni a jelenlegi gazdasági környezetben. Ehhez már érdemes elővenni számológépünket is.

3. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

Először is tudnunk kell a Bázis évünket, amihez a növekedést arányosítják. Ez a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év.

A benyújtáskor választanunk kellett, hogy melyik üzleti évvel indulunk és azt vették figyelembe a támogatási értékeléskor is. Miután 2021. júliusában lehetett beadni a pályázatot, akik lezárták addig az üzleti évüket (május 31-ig kötelező, de nem mindenki tudja addig lezárni) azoknak 2020 vagy 2019 a bázis évük.

Példánk szemléltetéséhez kiválasszuk a 2020-as gazdasági évet.

Az eredményességi mérés éve pedig, ahogy már említettük fentebb a projekt fizikai befejezését követő teljes lezárt üzleti év. Idén, 2023-ban lezárt projekt 2024-es gazdasági adatokkal száll a „ringbe”.

Milyen gazdasági adatokra van szükségünk?

A Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) GINOP Plusz1.2.1-21 felhívás szerinti számítási módja a következő:

Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált sajátteljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások

A BHÉ-t állapítsuk meg Bázis évre már most, hiszen ezekkel az adatokkal már rendelkezünk. Nevezzük BHÉ 2020-nak és írjuk fel magunknak az összegét.

Itt még meg kell említeni, hogy ha a Bázis évre mért BHÉ nulla vagy annál alacsonyabb számot vett fel, akkor ezen a feltételen nem kaphatunk támogatás átfordulást. Ha így adtak be pályázatot és a pályázatírója nem jelezte Önnek ezt a szabályt, akkor javaslom szüntesse meg a jövőbeli partnerséget pályázatírójával és keressen megbízhatóbb partnert.

Példánkban szereplő 2024-es Eredményességmérési évre pedig jósoljuk mega BHÉ összegét. Itt érdemes már 2023 4.negyedévében gondolkodni a 2024-es évünkről! 2024-ben pedig bizonyos időközönként megbecsülni az éves teljesítményét a vállalkozásnak. Nevezzük BHÉ 2024-nek.

Ezután vállalkozásunk BHÉ értékének növekedését kiszámolhatjuk, ha a BHÉ 2024-et elosztjuk BHÉ 2020 értékkel, kivonunk belőle 1-et, hogy lássuk a növekedést és megszorozzuk 100-zal, hogy láthatóvá váljon a százalékos érték.

Példa:

BHÉ 2020:150 000 Ft

BHÉ 2024:234 000 Ft

Változás: N(BHÉ)= (234 000 / 150 000 –1)* 100 = 56 (%)

Eddig nem is volt olyan nehéz, ugye?!

Itt még viszont nem állhatunk meg, mert a feltétel így szól: Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése.

Na de mennyi volt/lesz Magyarország GDP növekedése?

A támogatást kiíró Hatóság azért, hogy a vállalkozások jobban átlássák mit vállalnak, meghatározta hogy Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja alapján rögzített GDP változásokra hagyatkozik. Tehát egy 2021-ben elfogadott Program (hol volt még az orosz-ukránháború) meghatározott jövőbeli számokat veszi alapul.

Nézzük mik a GDP éves tervezett változásai folyó áron):

2021:8,1%, 2022:9,2%,

2023:7,9%, 2024:7,7%,

2025:7,8%.

A 2020. évi tényérték 0,5%

Láthatjuk, hogy ami biztos volt ebből a felsorolásból az a 2020-as. A többi prognózis volt a 2021-ben kiadott GINOP Plusz 1.2.1-21 felhívásban!

Hogyan számítjuk mekkora növekedés volt egy adott időszakban?

Időszakunk 2020 (bázis év) és 2024 (projektzárást követő év) közötti. Számítási módja pedig egyszerű ugyanis a figyelembe vett évek növekedési ütemének szorzata. Példánkban a 2020-as év kiesik a bázis év miatt, így a 2021, 2022, 2023 és 2024-es adatokat kell használnunk. Lássuk a számítást:

[ ( 1 +0,081 )* (1 +0,092 )* (1 +0,079 )* (1 +0,077 )–1]x 100

[ ( 1,081 *1,092 *1,079 *1,077 )–1]x 100

[ ( 1,3718)–1]* 100

[0,3718 ]* 100

N(GDP) = 37,18%

A GDP növekedése tehát a Konvergencia Program szerint 37,18%.

Ezt kell arányosítanunk a saját N adatunkkal. Az alábbi számítás alapján:

N(BHÉ) adatot elosztjuk N(GDP) adattal, kivonunk belőle 1-et, hogy lássuk a növekedést és megszorozzuk 100-zal, hogy láthatóvá váljon a százalékos érték.

Példa:

N(BHÉ):56%

N(GDP):37,18%

Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

[ ( 56% / 37,18% )–1 ]* 100

[ ( 1,5062 )–1 ]* 100

[0,5062 ]* 100

Eredmény = 50,62%

Ezen feltétel esetén a Felhívásban megtalálható táblázat szerint a Teljes támogatási összeg 35%-a fordulhat át vissza nem térítendő támogatássá a maximális 60%-hoz képest.

Ahhoz, hogy ezen feltétel szerint támogatásunk teljesen átforduljon, kétszer akkora BHÉ növekedés szükséges a vállalkozás részéről mint GDP növekedés a vizsgált időszakban.

Teljes GINOP Plusz 1.2.1-21 példánk szerint, ha Vállalkozói tudásunkat bővítettük és a Projektet hatékonyan végrehajtottuk 20-20%-os átfordulásért, ehhez hozzáadódik a Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedésünkre kapott 35%.

Így a kapott támogatás 75%-a (20+20+35) fordulhat át vissza nem térítendő támogatássá. A maradék 25%-ot vissza kell fizetnünk.

Tisztázzuk az eredményt!

Sokan keverik ezt a számot a Támogatási intenzitással. A pályázat támogatási intenzitása a támogatás összegét határozza meg költségvetésünk alapján. A fent említett átfordulási arány viszont a kapott támogatási összegünkre vonatkozik.

Ha példánkat kiegészítjük és azt mondjuk 60%-os támogatási intenzitást igényeltünk és a könnyebbség kedvéért a támogatási összegünk kereken 50 millió Ft volt, akkor az átfordulás számszerűen így néz ki:

50.000.000 *0,75

Vissza nem térítendő támogatás =37.500.000Ft

Vissza térítendő támogatás =50.000.000 –37.500.000 =12.500.000 Ft

Így lesz a 60%-os támogatási intenzitásunkból 45%-os pár évvel később!

GINOP Plusz 1.2.1-21 eredményességi nem teljesítése

Azért, hogy tisztában legyenek ügyfeleink a lehetőségeiket illetően 3 általános kérdést tettünk fel a Minisztériumnak. Köztük kettő olyat, amire tudtuk előre a válaszukat. Mindazonáltal érdemes azokat is feltenni, hogy lássák nagyprobléma van a jelenlegi gazdasági környezetben a GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi mérés Bruttó hozzáadott érték részével.

1. kérdés

A 2021. évi Konvergencia programban rögzített GDP éves tervezett változást korrigálják vagy esetleg nem a 2021. évi Konvergencia Programhoz igazítják?

Válasz:

Ellenkező jellegű tájékoztatásig, melyről az Irányító Hatósága www.palyazat.gov.hu weboldalon közleményformájában értesíti a tisztelt kedvezményezetteket, a hatályos felhívásokban foglaltak szerint eredményességmérési feltételek az irányadók.

2. kérdés

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum 8.2 Indikátorok fejezetben foglalt szabály alkalmazható-e az Eredményességmérésre? Miszerint:

„Az irányító hatóság a támogatás összegét csökkenti, ha a támogatási szerződésben meghatározott indikátor teljesítése a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át.„

Válasz:

Az eredményességi mérés vonatkozásában a visszatérítendő összeg megállapítására a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 Felhívás „8.3.Eredményességi mérés” címben foglaltak alapján kerül sor, így az indikátorra vonatkozó hivatkozott rendelkezés e tekintetben nem alkalmazandó.

3. kérdés

Vis maior-ra (orosz-ukrán háború) való hivatkozással lehetőség van-e könnyítést kérni az eredményesség mérés tükrében?

Válasz:

Amennyiben a GINOP Plusz-1.2.1-21 Felhívás „8.3.Eredményességi mérés” címben foglalt elvárt számok elmaradása vis maior körülményekre közvetlenül visszavezethetőek, úgy méltányossági kérelem előterjesztésének lehet helye, amelyet a Fenntartási Jelentés mellékleteként szükséges felcsatolni, amit megvizsgálunk.

Válaszok véleményezése

Az 1. kérdésre adott válasz várható volt, de ilyenkor jobb nyomatékosítani a tényeket. Az eddig feltételesen vissza nem térítendő támogatású pályázatoknál nem történt könnyítés az Eredményességi mérést tekintve. Meglepetés lenne, ha a GINOP Plusz 1.2.1-21-nél megtennék.

2. kérdés inkább csak próbálkozás volt. Tudtuk,hogy nem indikátor az Eredményességi mérés. Szintén jelzés értékű a kérdés.

3. kérdésre adott válasz lesz mindenkinek releváns, akik küzdenek az Eredményességi mérés teljesítésével mind a GINOP Plusz 1.2.1 és GINOP Plusz 1.2.3-21 keretében.

Vis Maior-t be lehet jelenteni, de azt alá kell támasztani számokkal és megrendelés visszaesésekkel főleg, ha orosz és ukrán területekről jöttek azok. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a Méltányossági kérelmet a Projekt fenntartási jelentéshez kell beadni. Ez azt jelenti, hogy azután fogják megvizsgálni a vis maior helyzetet, amikor az Eredményességi méréshez releváns üzleti év már lezárásra került.

A helyzet nem egyszerű a GINOP Plusz 1.2.1-21 tekintetében. Akik 2022-ben lezárták a projektet, azoknak a pályázóknak az idei év döntő jelentőségű. De az idén projektzáró cégeknek sem lesz könnyebb jövőre, hiszen minél tovább tart a projekt annál magasabb lesz a GDP növekedés a bázis évhez képest.

Nem sokkal jobb a helyzet a GINOP Plusz 1.2.3-21 pályázóinak. Az eredményességi mérés feltételei ugyanazok. De a Bruttó Hozzáadott érték feltétel növekedésénél a képletezés megváltoztatása miatt már csak másfélszer akkora BHÉ növekedés szükséges, mint amekkora a GDP növekedés a vizsgált időszakban.

Ennek okán minimális esélyt látni, hogy könnyítést kapnak a szigorúbb GINOP Plusz 1.2.1-21 pályázók. Azonban ez valószínűsíthetően csak az utolsó pillanatokban történik meg, hogy a pályázók az eredeti feltételeket próbálják meg elérni.

A GINOP Plusz 1.2.1-en és 1.2.3-on nyertes cégeknek most az lehet a fő cél, hogy a projektbefejezés évének végén és a befejezést követőévben rajta tartják szemüket a pályázati projektmenedzserük által kapott kalkulátorokon, aminek segítségével játszi könnyedséggel láthatják, melyik gazdasági mutatókban kell javulniuk.

Ha bármilyen kérdésed van vedd igénybe ingyenes konzultációnkat!

Ne felejtsd el, hogy cégünk aktív social média csatornákkal rendelkezik, ahol további hasznos tippeket és ötleteket találsz.

Hasonló bejegyzések

grafikai

Legyen sikeres támogatási kérelmed

Átlagosan a pályázatot benyújtók mindössze 30%-a kap támogatást. Ha megbízol minket projekted előkészítésével és menedzsmentjével, az alábbi előnyöket élvezheted:
nyíl
 • Lépésről-lépésre építjük fel cégedben és projektedben rejlő lehetőségeket
 • Egyedi projekttel indulhatsz a tucat pályázók között
 • Pályázati időráfordításod nagymértékben csökken
 • Egy határidőről sem maradsz le
Meglátásainkkal és tapasztalatunkkal növelheted pályázati esélyeid. Ha szeretnéd, hogy pályázatod sikeres legyen és előmozdítsa céged fejlődését, lépj kapcsolatba velünk.

Ingyenes konzultáció

Add meg adataidat.
Mi pedig bevizsgáljuk vállalkozásod és felvesszük veled a kapcsolatot.

Az űrlap elküldésével Ön elfogadja az adatkezelési szabályzatot.

Pályázatírás hatékonyan

Kérj visszahívást!

Sok kérdésed van, de most nincs időd rá?
Add meg adataid és az időpontot, amikor ráérsz.
Visszahívunk, amikor jó neked!
wisesense

WiseSense Kft.
Pesti út 153.
1173
Budapest

+36 70 675 9216

office@wisesense.hu