WiseSense

E-mail: office@wisesense.hu
Telefon: +36 70 675 9216

linkdin instagram facebooktiktok

Pályázatírás hatékonyan, Projektmenedzsment bölcsen!

GINOP Plusz

GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi méréssel kapcsolatos információk

 

Több megkeresést kaptunk a GINOP Plusz 1.2.1-21-es pályázat eredményességi mérésével kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenlegi helyzetben könnyítést kapni a Minisztériumtól.

Olvasási idő: 10 perc

 

 

Ami befolyásolja a nyertes pályázókat az Eredményességi mérés megvalósításában az az orosz-ukrán háború és gazdasági következményei. De ahhoz, hogy megérthessük mi a legnagyobb probléma nézzük meg mit mond a GINOP Plusz 1.2.1-21-es Felhívás az Eredményességi mérésről.

Jelezzük, hogy minden pályázat esetén más Eredményességi feltételeket szabhatnak a feltételesen vissza nem térítendő támogatásoknál, így a most bemutatott problémakör nem általánosítható mindegyik felhívásra. Azonban szinte egyforma a feltételrendszer a GINOP Plusz 1.2.3-21 felhívással, így nekik is releváns lehet a könnyítés kérdése.

 

GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi mérés

Az Eredményességi mérésre egy alkalommal kerül sor benyújtott projekt esetében. Ez a 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően történik meg. Az eredményesség mérésének időszaka pedig a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év.

Például ha 2023-ban fejeződött be fizikailag a projekt, akkor a
2024. január 1-től 2024. december 31-ig tartó üzleti évet veszik majd figyelembe.

2025. júniusában a lezárt beszámoló adatait kell benyújtani az 1. Projekt Fenntartási Jelentés keretében.

 

Feltételes vissza nem térítendő támogatásként a főszabály, hogy a támogatást vissza kell fizetni, azonban bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. A feltételek jelen pályázat keretében 3 részre bonthatók, amelyből 2-t könnyedén lehet teljesíteni.

 

Kezdjük a két könnyebb feltétellel, amire csak vállalkozásunk van hatással, külső környezeti tényezők nem feltétlenül.

 

1. Vállalkozói tudás bővítése

Itt, hogy teljesítsük a támogatás 20%-os vissza nem térítendővé alakulását adott pontok valamelyikét kell megvalósítani. Tág kereteket ad, így választhatunk, hogy mi kapcsolódik további vállalkozásfejlesztési céljainkhoz:

  • Részt veszünk legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
  • Mintaüzemként részt veszünk a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogadunk látogatóként
  • Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezünk
  • Igénybe vesszük az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
  • Igénybe vesszük az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
  • Igénybe vesszük a BÉT (Budapest Értéktőzsde) valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
  • Részt veszünk a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén, vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez (ezt a pontot úgy is elfogadják, ha már teljesült még a megvalósítási időszak előtt)
  • Bekapcsolódunk a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Fit for Export pályázatába

 

2. Projekt hatékony végrehajtása

Ennél a feltételnél szintén 20%-os támogatás átalakulást érhetünk el. Cél a hatékony és megtervezett projektmenedzsment. De mégis mit kell teljesíteni?

Az eredményességmérés tárgyidőszakának végéig legfeljebb 3 alkalommal kerülhet benyújtásra módosítási igény, amely viszont nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását.

 

Ez a két feltétel láthatjuk tehát, nem a teljesíthetetlen kategória és leginkább a saját felkészültségünkön, hatékonyságunkon és elkötelezettségünk múlik.

Nézzük tehát azt a feltételt, amelyet sok vállalkozás kevésbé fog tudni teljesíteni a jelenlegi gazdasági környezetben. Ehhez már érdemes elővenni számológépünket is.

 

 

3. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

Először is tudnunk kell a Bázis évünket, amihez a növekedést arányosítják. Ez a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év.

A benyújtáskor választanunk kellett, hogy melyik üzleti évvel indulunk és azt vették figyelembe a támogatási értékeléskor is. Miután 2021. júliusában lehetett beadni a pályázatot, akik lezárták addig az üzleti évüket (május 31-ig kötelező, de nem mindenki tudja addig lezárni) azoknak 2020 vagy 2019 a bázis évük.

Példánk szemléltetéséhez kiválasszuk a 2020-as gazdasági évet.

Az eredményességi mérés éve pedig, ahogy már említettük fentebb a projekt fizikai befejezését követő teljes lezárt üzleti év. Idén, 2023-ban lezárt projekt 2024-es gazdasági adatokkal száll a „ringbe”.

 

Milyen gazdasági adatokra van szükségünk?

A Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) GINOP Plusz 1.2.1-21 felhívás szerinti számítási módja a következő:

Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások

 

A BHÉ-t állapítsuk meg Bázis évre már most, hiszen ezekkel az adatokkal már rendelkezünk. Nevezzük BHÉ 2020-nak és írjuk fel magunknak az összegét.

Itt még meg kell említeni, hogy ha a Bázis évre mért BHÉ nulla vagy annál alacsonyabb számot vett fel, akkor ezen a feltételen nem kaphatunk támogatás átfordulást. Ha így adtak be pályázatot és a pályázatírója nem jelezte Önnek ezt a szabályt, akkor javaslom szüntesse meg a jövőbeli partnerséget pályázatírójával és keressen megbízhatóbb partnert.

 

Példánkban szereplő 2024-es Eredményességmérési évre pedig jósoljuk meg a BHÉ összegét. Itt érdemes már 2023 4. negyedévében gondolkodni a 2024-es évünkről! 2024-ben pedig bizonyos időközönként megbecsülni az éves teljesítményét a vállalkozásnak. Nevezzük BHÉ 2024-nek.

 

Ezután vállalkozásunk BHÉ értékének növekedését kiszámolhatjuk, ha a BHÉ 2024-et elosztjuk BHÉ 2020 értékkel, kivonunk belőle 1-et, hogy lássuk a növekedést és megszorozzuk 100-zal, hogy láthatóvá váljon a százalékos érték.

Példa:
BHÉ 2020: 150 000 Ft
BHÉ 2024: 234 000 Ft
Változás: NBHÉ= (234 000 / 150 000 – 1) * 100 = 56 (%)

 

Eddig nem is volt olyan nehéz, ugye?!

 

Itt még viszont nem állhatunk meg, mert a feltétel így szól: Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése.

Na de mennyi volt/lesz Magyarország GDP növekedése?

A támogatást kiíró Hatóság azért, hogy a vállalkozások jobban átlássák mit vállalnak, meghatározta hogy Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja alapján rögzített GDP változásokra hagyatkozik. Tehát egy 2021-ben elfogadott Program (hol volt még az orosz-ukrán háború) meghatározott jövőbeli számokat veszi alapul.

 

Nézzük mik a GDP éves tervezett változásai (folyó áron):

2021: 8,1%, 2022: 9,2%,

2023: 7,9%, 2024: 7,7%,

2025: 7,8%.
A 2020. évi tényérték 0,5%

Láthatjuk, hogy ami biztos volt ebből a felsorolásból az a 2020-as. A többi prognózis volt a 2021-ben kiadott GINOP Plusz 1.2.1-21 felhívásban!

 

Nézzük hogyan számítjuk mekkora növekedés volt egy adott időszakban.

Időszakunk 2020 (bázis év) és 2024 (projektzárást követő év) közötti. Számítási módja pedig egyszerű ugyanis a figyelembe vett évek növekedési ütemének szorzata. Példánkban a 2020-as év kiesik a bázis év miatt, így a 2021, 2022, 2023 és 2024-es adatokat kell használnunk. Lássuk a számítást:

[ ( 1 + 0,081 ) * ( 1 + 0,092 ) * ( 1 + 0,079 ) * ( 1 + 0,077 ) – 1] x 100

[ ( 1,081 * 1,092 * 1,079 * 1,077 ) – 1] x 100

[ ( 1,3718) – 1] * 100

[ 0,3718 ] * 100

NGDP = 37,18%

A GDP növekedése tehát a Konvergencia Program szerint 37,18%.

Ezt kell arányosítanunk a saját NBHÉ adatunkkal. Az alábbi számítás alapján:

NBHÉ adatot elosztjuk NGDP adattal, kivonunk belőle 1-et, hogy lássuk a növekedést és megszorozzuk 100-zal, hogy láthatóvá váljon a százalékos érték.

Példa:
NBHÉ: 56%
NGDP: 37,18%

 

Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

[ ( 56% / 37,18% ) – 1 ] * 100

[ ( 1,5062 ) – 1 ] * 100

[ 0,5062 ] * 100

Eredmény = 50,62%

Ezen feltétel esetén a Felhívásban megtalálható táblázat szerint a Teljes támogatási összeg 35%-a fordulhat át vissza nem térítendő támogatássá a maximális 60%-hoz képest.

Ahhoz, hogy ezen feltétel szerint támogatásunk teljesen átforduljon, kétszer akkora BHÉ növekedés szükséges a vállalkozás részéről mint GDP növekedés a vizsgált időszakban.

 

Teljes GINOP Plusz 1.2.1-21 példánk szerint, ha Vállalkozói tudásunkat bővítettük és a Projektet hatékonyan végrehajtottuk 20-20%-os átfordulásért, ehhez hozzáadódik a Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedésünkre kapott 35%.

 

Így a kapott támogatás 75%-a (20+20+35) fordulhat át vissza nem térítendő támogatássá.
A maradék 25%-ot vissza kell fizetnünk.

 

Sokan keverik ezt a számot a Támogatási intenzitással. A pályázat támogatási intenzitása a támogatás összegét határozza meg költségvetésünk alapján. A fent említett átfordulási arány viszont a kapott támogatási összegünkre vonatkozik.

Ha példánkat kiegészítjük és azt mondjuk 60%-os támogatási intenzitást igényeltünk és a könnyebbség kedvéért a támogatási összegünk kereken 50 millió Ft volt, akkor az átfordulás számszerűen így néz ki:

50.000.000 * 0,75

Vissza nem térítendő támogatás = 37.500.000 Ft

Vissza térítendő támogatás = 50.000.000 – 37.500.000 = 12.500.000 Ft

 

Így lesz a 60%-os támogatási intenzitásunkból 45%-os pár évvel később!

 

GINOP Plusz 1.2.1-21 eredményességi nem teljesítése

Azért, hogy tisztában legyenek ügyfeleink a lehetőségeiket illetően 3 általános kérdést tettünk fel a Minisztériumnak. Köztük kettő olyat, amire tudtuk előre a válaszukat. Mindazonáltal érdemes azokat is feltenni, hogy lássák nagy probléma van a jelenlegi gazdasági környezetben a GINOP Plusz 1.2.1-21 Eredményességi mérés Bruttó hozzáadott érték részével.

 

1. kérdés

A 2021. évi Konvergencia programban rögzített GDP éves tervezett változást korrigálják vagy esetleg nem a 2021. évi Konvergencia Programhoz igazítják?

Válasz:

Ellenkező jellegű tájékoztatásig, melyről az Irányító Hatóság a www.palyazat.gov.hu weboldalon közlemény formájában értesíti a tisztelt kedvezményezetteket, a hatályos felhívásokban foglaltak szerint eredményességmérési feltételek az irányadók.

 

2. kérdés

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum 8.2 Indikátorok fejezetben foglalt szabály alkalmazható-e az Eredményesség mérésre? Miszerint:

„Az irányító hatóság a támogatás összegét csökkenti, ha a támogatási szerződésben meghatározott indikátor teljesítése a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át.

Válasz:

Az eredményességi mérés vonatkozásában a visszatérítendő összeg megállapítására a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 Felhívás „8.3. Eredményességi mérés” címben foglaltak alapján kerül sor, így az indikátorra vonatkozó hivatkozott rendelkezés e tekintetben nem alkalmazandó.

 

3. kérdés

Vis maior-ra (orosz-ukrán háború) való hivatkozással lehetőség van-e könnyítést kérni az eredményesség mérés tükrében?

Válasz:

Amennyiben a GINOP Plusz-1.2.1-21 Felhívás „8.3. Eredményességi mérés” címben foglalt elvárt számok elmaradása vis maior körülményekre közvetlenül visszavezethetőek, úgy méltányossági kérelem előterjesztésének lehet helye, amelyet a Fenntartási Jelentés mellékleteként szükséges felcsatolni, amit megvizsgálunk.

 

Az 1. kérdésre adott válasz várható volt, de ilyenkor jobb nyomatékosítani a tényeket. Az eddig feltételesen vissza nem térítendő támogatású pályázatoknál nem történt könnyítés az Eredményességi mérést tekintve. Meglepetés lenne, ha a GINOP Plusz 1.2.1-21-nél megtennék.

2. kérdés inkább csak próbálkozás volt. Tudtuk, hogy nem indikátor az Eredményességi mérés. Szintén jelzés értékű a kérdés.

3. kérdésre adott válasz lesz mindenkinek releváns, akik küzdenek az Eredményességi mérés teljesítésével mind a GINOP Plusz 1.2.1 és GINOP Plusz 1.2.3-21 keretében.

Vis Maior-t be lehet jelenteni, de azt alá kell támasztani számokkal és megrendelés visszaesésekkel főleg, ha orosz és ukrán területekről jöttek azok. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a Méltányossági kérelmet a Projekt fenntartási jelentéshez kell beadni. Ez azt jelenti, hogy azután fogják megvizsgálni a vis maior helyzetet, amikor az Eredményességi méréshez releváns üzleti év már lezárásra került.

 

A helyzet nem egyszerű a GINOP Plusz 1.2.1-21 tekintetében. Akik 2022-ben lezárták a projektet, azoknak a pályázóknak az idei év döntő jelentőségű. De az idén projektzáró cégeknek sem lesz könnyebb jövőre, hiszen minél tovább tart a projekt annál magasabb lesz a GDP növekedés a bázis évhez képest.

 

Nem sokkal jobb a helyzet a GINOP Plusz 1.2.3-21 pályázóinak. Az eredményességi mérés feltételei ugyanazok. De a Bruttó Hozzáadott érték feltétel növekedésénél a képletezés megváltoztatása miatt már csak másfélszer akkora BHÉ növekedés szükséges, mint amekkora a GDP növekedés a vizsgált időszakban.

Ennek okán minimális esélyt látni, hogy könnyítést kapnak a szigorúbb GINOP Plusz 1.2.1-21 pályázók. Azonban ez valószínűsíthetően csak az utolsó pillanatokban történik meg, hogy a pályázók az eredeti feltételeket próbálják meg elérni.

 

A GINOP Plusz 1.2.1-en és 1.2.3-on nyertes cégeknek most az lehet a fő cél, hogy a projekt befejezés évének végén és a befejezést követő évben rajta tartják szemüket a pályázati projektmenedzserük által kapott kalkulátorokon, aminek segítségével játszi könnyedséggel láthatják, melyik gazdasági mutatókban kell javulniuk.

Ha bármilyen kérdésed van, ne habozz felvenni velünk a kapcsolatot!

 

Ne felejtsd el, hogy cégünk aktív Facebook, TikTok és Instagram social media csatornákkal rendelkezik, ahol további hasznos tippeket és ötleteket találsz.

 

Csatlakozz hozzánk és lépj be a sikeres pályázók közösségébe!

 

Iratkozz fel hírlevelünkre

Ne maradj le pályázati lehetőségekről és értékes tartalmakról!
Pályázatképes céged van?

Ingyenes minősítés
10 felhívás
10 év tapasztalat!